STARTSIDA OM OSS VÅRA AVDELNINGAR BVC PRISLISTA KONTAKTA OSS AKTUELLT
 
 
Mer info  
     
Länkar  
Listning  


 
 
 
 
BVC
 

Välkommen till Barnavårdscentralen på Familjehälsan
Hyllinge/Åstorp

I vår verksamhet erbjuder vi barnhälsovård och familje-
läkare under ett och samma tak.
Barnhälsovården inriktar
sig på barn i åldrarna 0-6 år och vi som arbetar här heter
Helene Persson barnsjuksköterska/distriktssköterska,
Lars-Göran Winberg BVC-läkare/allmänläkare och Pernilla Gudmundsson BVC-läkare/allmänläkare.Vi är ackrediterade det vill säga godkända att bedriva barn-
hälsovård enligt barnhälsovårdsprogammet och enligt social-
styrelsens riktlinjer. Region Skåne följer regelbundet upp
verksamheten.

På Barnavårdscentralen erbjuder vi följande:

 • Hembesök till alla nyfödda
 • Hembesök till alla vid åtta månaders ålder
 • Hälsoundersökningar utföres av barnsjuksköterska och
  läkare
 • Vaccinationer
 • Kostrådgivning
 • Säkerhetsprofylax
 • Mamma/pappa-samtal
 • Föräldragrupp
 • Spädbarnsmassage
 • Rådgivning

Familjecentral
I Familjecentralen ingår BVC, öppen förskola, socialförvaltningen
där vi bedriver aktiviteter enligt nedan:

 • Föräldragrupper
 • Babycafé
 • Olika tema presenteras vid varje tillfälle
 • Spädbarnsmassage
 • Babyrytmik
 • Bjuder in föreläsare, tandhygienist, läkare, socionom m fl
 • Diskussion kring vårt trevliga fikabord

Vi finns i Öppna Förskolans lokaler Ågatan 19 M i Hyllinge.

Varmt välkomna till Familjehälsan BVC Åstorp/Hyllinge!

   
 

 

Kontaktuppgifter:

Familjehälsan Hyllinge
/Åstorp BVC

Storgatan 30 A
265 34 Åstorp

Mottagning och rådgivning
vardagar kl. 8.00 – 17.00
Telefon 042-50270

Besöksadress:
Familjehälsan
Hyllinge BVC

Mottagning:
Tis, ons, fre kl 08.00-13.00
Ågatan 19 M
265 74 Hyllinge
Karta

Familjehälsan
Åstorp BVC

Mottagning:
Mån-Fre kl 08.00-17.00
Storgatan 30 A
265 34 Åstorp
Karta

Familjehälsans BVC ingår
i Familjecentral Hyllinge
tillsammans med pedagog
och socionom
.
Ågatan 19 M
Hyllinge
Karta

 
 


 
 
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg