STARTSIDA OM OSS VÅRA AVDELNINGAR BVC PRISLISTA KONTAKTA OSS AKTUELLT
 
 
Avdelningar  
     
Astma/KOL  
BVC  
Diabetes  
Distriktssköterska  
Fysioterapeut
/sjukgymnast
 
Övriga på vår enhet  
Kvälls- och helgmottagning Ängelholm

Kvälls- och helgmottagning Helsingborg
 
 
 
Astma/KOL
 

Välkommen till astma/KOL mottagningen.

Jag som arbetar här heter Barbro och är sjuksköterska
med specialutbildning i allergi-astma-KOL.


På mottagningen utreds och följs våra patienter bland annat genom
mätning av lungfunktionen, en så kallad spirometri (andningstest),
samt rådgivning och information om sjukdomen ges.

Som astma/KOL sjuksköterska samarbetar jag med behandlande
läkare och vi strävar efter att patienten ska behålla sin lungfunktion
normal eller så nära som möjligt och förebygga försämrings-perioder. För att nå detta mål behöver man ibland sätta in
mediciner eller förändra den medicinska behandlingen för att öka
patientens livskvalitet.

Vi följer de Nationella riktlinjerna för astma/kol behandling och registrerar i Riks-kol ett kvalitetsregister.


   
 

 

Kontaktuppgifter:

Familjehälsan Åstorp
Astma/KOL

Storgatan 30 A
265 34 Åstorp

Tidsbeställd mottagning
och rådgivning

vardagar kl. 8.00 – 17.00
Telefon 042-50270

 
 
 
 
Producerad av Yonova Web & Design, Helsingborg